Гласът на групата: Дизайн на плакат на класа

 Учениците от 7. и 8. клас превърнаха творческия процес в изразно средство на спортиста.

Участниците имаха задача да направят дизайн на постер, с който да представят завършена концепция: „Кои сме ние и какво искаме да кажем?“. Целта на проекта е да мотивира ученика да се потопи в екипната работа, като изрази себе си, защити своята идея и се съобрази с мнението на групата.

В творческия процес учениците проявиха лидерски умения. Класът беше разделен на групи, в които участниците самостоятелно разпределиха своите задачи, като се съобразиха със силните си страни и индивидуални възможности:

1. Разработване на дизайн на лого; 2. Слоган – генериране на послание на групата; 3. Изграждане на връзка между всички елементи – фон и обща концепция/.

Посредством дискусия и взаимодействие между участниците се генерира обща идея и се достигна до завършен проект.

Гласът на групата:

Музиката не е в нотите, а в тишината.

Обичай себе си. Бъди себе си.

Спортът е здраве.

Усилието е ключът към успеха.

Никой не може да върви с твоите обувки.

Подреди ума си.

Ако вярваш, че можеш, вече си изминал половината път.

Събуди сега ума и духа.

Без саможертва, няма победа.

Левски София ражда спортисти

Вярвай, действай и постигай

„Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.

„Дела трябват, а не думи“

 


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

Популярни публикации от този блог

Тържествена ПОКАНА ЗА БАЛ от 12.Б клас