Ученически съвет: Време е за равносметка

Целта на срещата на Ученическия съвет, проведена на 13 декември 2022 г.,  беше да се обсъдят силните и слабите страни при организиране на публични събития. 

По какъв начин можем да мотивираме училищната общност, за да се ангажира с извънучебните дейности? 

Как да се предаде информацията, така че да достигне до ученика? 

Как да предложим активности, които да провокират интерес в аудиторията?

На срещата бяха обсъдени нови предложения за различни инициативи, които да се реализират през предстоящата календарна година.
Коментари

Популярни публикации от този блог

Тържествена ПОКАНА ЗА БАЛ от 12.Б клас