Време е за Ученически съвет

Целта на срещата на Ученическия съвет беше да се представят и опознаят всички  участници.  Посредством ролева игра разбрахме „Кои сме ние“, защо заявяването на мнението ни е важно и какви са нашите права и отговорности.  

След единодушно гласуване бяха избрани членовете на Управителния съвет:

Ивайло Вутов /11 Б клас/ – Председател 

Софи Тамакярска /11 А клас/ – Заместник – председател

Виктория Вачева /12 В клас/  – Секретар

Денислав Стоянов /7А клас/  – Заместник - секретар

 

Вяра Георгиева /12 Б клас/ - Връзки с обществеността

 

 

Обсъдихме и одобрихме Устав на Ученическия съвет, Етичен кодекс и теми за предстоящия годишен план във връзка с дейностите и инициативите през настоящата учебна година.


Коментари

Популярни публикации от този блог

Тържествена ПОКАНА ЗА БАЛ от 12.Б клас