Антидопингово обучение

      Месец февруари и март в 166СУ „Васил Левски“ се проведе антидопингово обучение. Бяха обхванати следните теми: Що е допинг?“, „Забраненителен списък“, „Вреда от употребата на забранени субстанции и методи“, Контрол и превенция на употребата на забранени субстанции“, „Права и задължения на спортистите“, Етични и морални принципи на борбата с допинга“, Нарушение на спортната етика. Включиха се ученици от 9. клас /дневна форма на обучение, 60 на брой/, практикуващи съответните спортове: баскетбол, бокс, борба – класически и свободен стил, джудо, кану- каяк, лека атлетика, плуване, самбо, тенис, футбол и художествена гимнастика. Лекциите се проведоха в 20 кабинет. Занимията се осъществиха в лекционна форма по време на часовете определени за Час на класа.

Лектори: Анна Кирилова, Гергана Иванова, Даниела Иванова – учители теоретично обучение, Любомира Вучелийска - педагогически съветник, Радмила Колева – ЗДСД . 

„Основната ни цел е да популяризираме идеята за чист спорт, насърчаване спортистите да се състезават честно, без допинг и да спазват моралните и етични ценности на спортния дух, тъй като духът на спорта е тържество на човешкото съвършенство.“ - ЗДСД

Безкрайни благодарности на класните ръководители за отзивчивостта: 9А Ивилина Миланова; 9Б – Анна Кирилова; 9В Весела Маринова. И за подкрепата от страна на директора ни – г-жа Нина Иванова!

Коментари

Популярни публикации от този блог

Тържествена ПОКАНА ЗА БАЛ от 12.Б клас