„Учителко любима, добър ден!”

Ученическият съвет изрази своята благодарност към учителите. 💓

Днешният празник беше отбелязан с музикален поздрав, емблематична българска песен, която отрази уважението и признателността към труда на жените в 166. СУ „Васил Левски“.

 

„Прости ми, прости ми…

прегрешенията и болките от другите и мен - ти хора ни направи. 

Учителко любима, добър ден!“

Мария  Чалъкова от 7.В клас ни изненада, като изрази таланта си на художник. Тя ни представи различния образ на жената с помощта на изразното средство на изкуството. 

Училищният звънец беше заменен с персонален поздрав към дамите, който беше отправен от представители на Ученическия съвет. 


Честит празник!

 

Госпожо Нина Иванова, благодарим Ви за закрилата, разбирането и топлината!

Госпожо Ани Стефанова, благодарим Ви за надеждата и спокойствието!

Госпожо Радмила Колева, благодарим Ви за добротата и вярата!

Госпожо Валентина Грозданова, благодарим Ви за разбирането!

Госпожо Валя Крумова, благодарим Ви за вдъхновението и търпението!

Госпожо Стела Христова, благодарим Ви за честността!

Госпожо Милена Петрова, благодарим Ви за поезията!

Госпожо Ивилина Миланова, благодарим Ви за съпричастността!

Госпожо Димитрина Бисерова, благодарим Ви за надеждата!

Госпожо Поля Колева, благодарим Ви за подкрепата!

Госпожо Анелия Гаджулова, благодарим Ви за уважението!

Госпожо Ценка Найденова, благодарим Ви за помощта!

Госпожо Елена Манолева, благодарим Ви за познанията!

Госпожо Мария Бойчева, благодарим Ви за въздействието!

Госпожо Весела Маринова, благодарим Ви за честността!

Госпожо Мария Йорданова, благодарим Ви за уважението!

Госпожо Вергиния Кръстева, благодарим Ви за вярата!

Госпожо Соня Недева, благодарим Ви за дисциплината!

Госпожо Виолета Владова, благодарим Ви за творчеството!

Госпожо Цветелина Попова, благодарим Ви за музиката!

Госпожо Ивилина Миланова, благодарим Ви за топлината!

Госпожо  Ани Кирилова, благодарим Ви за доброто отношение!

Госпожо Гергана Иванова, благодарим Ви за развитието!

Госпожо Ганка Йорданова, благодарим Ви за откритостта!

Госпожо Весела Маринова , благодарим Ви за подкрепата!

Госпожо Елка Филчева, благодарим Ви за спокойствието!

Госпожо Даниела Иванова, благодарим Ви за вниманието!

Госпожо Десислава Маринова, благодарим Ви за знанията!

Госпожо Албена Николова, благодарим Ви за насоките!

Госпожо Петя Антонова, благодарим Ви за любовта!

Госпожо Катя Райкова, благодарим Ви за силата!

Госпожо Виолета Владова, благодарим Ви за творчеството!

Госпожо Мария Кирова, благодарим Ви за любовта към книгите!

Госпожо Радостина Букурещлиева, благодарим Ви за вниманието!

Госпожо Николина Иванова, благодарим ви за организацията!

Госпожо Гергина Стойчева, благодарим ви за уюта!

Госпожо Анахит Йосифова, благодарим ви за грижата за здравето!





















Коментари

Популярни публикации от този блог

Тържествена ПОКАНА ЗА БАЛ от 12.Б клас